Tietosuojaseloste

Zekki – Tietosuojaseloste

Päivitetty: 11.6.2024

Tietosuojaselosteen laatimispäivä

28.1.2022

Hankkeen nimi ja kestoaika

Zekki-palvelu. Tällä hetkellä Zekki-palvelun kehittämistyötä tehdään Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -kehittämishankkeessa, joka päättyy 28.2.2025.

Hankkeen kuvaus

Zekki.fi on kaikille nuorille avoin digitaalinen tukipalvelu, joka kokoaa yhteen nuorille suunnatut tukipalvelut ja tarjoaa niitä käyttäjän palvelussa antamien vastausten perusteella nuoren omaan tilanteeseen kohdentuen.

Hankkeen rekisterinpitäjä

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava tietosuojavastaava@diak.fi

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Päivi Sipola, paivi.sipola(at)diak.fi, +358 50 598 1509

Hankkeen osapuolet

· Rahoittaja STEA

Mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään?

Zekki.fi on anonyymi ja kaikille nuorille (suositus 15-25v) avoin palvelu. Käyttäjältä kysytään ikäluokkaa (esim. 15-17v, 18-21v) sekä sukupuolta ja asuinkuntatietoa. Nämä kaikki voi jättää vastaamatta. Yhteydenottolomakkeessa kysytään nimeä, sähköpostia ja puhelinnumeroa. Näistä vain sähköposti on pakollinen.

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

· Tutkittavan/osallistujan suostumus

· Oikeutettu etu, mikä: tietojen käyttö nuorten hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän tutkimukseen

Käsitelläänkö hankkeessa arkaluonteisia henkilötietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä)?

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä:

· Suoraan tutkimukseen osallistuvilta.

· Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista.

· Yhteydenottolomakkeesta.

Siirretäänkö tai luovutetaanko henkilötietoja hankkeen ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeen ulkopuolelle.

Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin Zekki-palvelu on käytössä. Yhteydenottolomakkeista saatuja tietoja ei säilytetä käsittelyn jälkeen.

Miten henkilötiedot suojataan?

Hankkeelle on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi

Paperiaineistot

Paperiaineistoa ei kerätä.

Sähköiset aineistot

· Käyttäjätunnus

· Salasana

· Käyttöoikeuksien rajaaminen

Tutkimusaineiston anonymisointi / pseudonymisointi

Tutkimusaineistoa ei anonymisoida eikä pseudonymisoida, miksi: Tallentuva tieto on jo lähtökohtaisesti anonyymiä.

Miten henkilötietoja käsitellään hankkeen päättymisen jälkeen (ennen hävittämistä)?

Kaikki henkilötiedot hävitetään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?

Zekki-palvelun käyttö sekä ikäryhmä-, sukupuoli- sekä kuntatiedon antaminen on vapaaehtoista. Koska palvelun tallentama tieto on jo lähtökohtaisesti anonyymiä, siitä ei voida tunnistaa ketään. Näin ollen aineistosta ei voi tarkastaa omia tietojaan eikä aineistosta voida poistaa tietyn käyttäjän tietoja. Myös yhteydenottolomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista.