Mikä on Zekki?

Zekki kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin

Zekki on palkittu digipalvelu, jonka avulla nuori voi tarkastella omaa hyvinvointiaan ja saada tietoa juuri hänen tilanteeseensa sopivista tukipalveluista. Zekki on suunnattu 15-25-vuotiaille nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Sen avulla voi tehdä elämää laajasti kartoittavan itsearvion vain muutamassa minuutissa. Ammattilaisille Zekki on systemaattinen puheeksi oton väline, joka tarjoaa myös ajantasaista tietoa tukipalveluista ja nuorten hyvinvoinnista. Zekki auttaa vastaamaan kysymykseen: miten sulla menee? 

Zekki on anonyymi palvelu nuorelle. Kyselyn voi tehdä itsenäisesti, jolloin oman elämän arviointi, tulevaisuuden suunnittelu ja mahdollinen yhteydenotto tukipalveluun ovat täysin nuoren päätettävissä. Zekin tuloksia voidaan myös tarkastella yhdessä ammattilaisen kanssa. Kyselyn tulokset saa tallennettua pdf-tiedostoon, ja sopivan sopivan ajan kuluttua voidaan Zekata uudelleen, onko nuoren elämäntilanteessa tapahtunut kehitystä.

Mikä tekee Zekistä erityisen?

Nuorten palvelujärjestelmä koetaan usein sekavaksi, eivätkä tarpeet ja palvelut kohtaa. Zekki lisää tietoisuutta kaikille avoimista matalan kynnyksen palveluista ja kokoaa niitä yhteen paikkaan. Käyttäjälähtöinen digitaalinen Zekki-palvelu tavoittelee nuorten ja tukipalveluiden parempaa kohtaamista, nuorten hyvinvoinnin vahvistumista sekä oikea-aikaisen tuen saamista. Zekki rohkaisee hakemaan apua, lisää tietoisuutta omasta hyvinvoinnista sekä suosittelee tilanteeseen sopivia tukipalveluita. Maksuton, selkeä ja helppokäyttöinen palvelu on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Palkinnot ja kunniamaininnat

Zekki on kansallisesti ja kansainvälisesti palkittu sosiaalinen innovaatio. Zekki.fi-digipalvelu on voittanut Euroopan innovaationeuvoston myöntämän Euroopan parhaan sosiaalisen innovaation palkinnon vuonna 2021.

Muut palkinnot ja kunniamaininnat:

  • eEemeli – paras suomalainen oppimisratkaisu -​kilpailun finalisti, 2022
  • Tervesos-​palkinto, 2022
  • Vaikuttavuusseuran Vuoden Vaikuttavuusteko -​kilpailun erityismaininta, 2022
  • Hyvä käytäntö -​palkinto, 2023
Zekin liukuvalikko kyselyssä.
Zekin graafi elämäntilannearviosta.

Zekki lisää tutkitusti nuorten hyvinvointia ja osallisuutta

Zekki pohjautuu Diakonia-ammattikorkeakoulun kehittämään, tutkimus- ja asiantuntijatietoon perustuvaan 3X10D®-elämäntilannemittariin. Mittarissa kysytään nuoren tyytyväisyyttä 10 kokonaishyvinvoinnin kannalta tärkeään elämänalueeseen, kuten terveyteen ja itsetuntoon. 3x10D-mittari on kehitetty yhdessä kohderyhmän ja sen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Lisätietoja löytyy täältä

Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi STEAn tuella vuosina 2020 – 2024.

ZekkiPro auttaa todentamaan ja kehittämään organisaation vaikuttavuutta

ZekkiPro on Zekki.fi -palvelun käyttäjien toiveiden pohjalta luotu järjestelmä, joka lanseerattiin keväällä 2024. Se on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat kerätä hyvinvointitietoa yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Zekki.fi -sovelluksesta poiketen ZekkiPro -järjestelmän kautta voidaan kerätä hyvinvointitietoa kaikenikäisiltä vastaajilta nuorten lisäksi. ZekkiPro -järjestelmässä ovat käytettävissä kaikki eri versiot 3x10D-mittareista, ja niihin voi lisätä kysymyksiä organisaation omien tarpeiden mukaan. 

Vastaajien itsearviot omasta tilanteesta tallentuvat järjestelmässä organisaation omalle tilille. Kertynyttä tietoa voidaan näin hyödyntää hyvinvoinnissa tapahtuneen muutoksen todentamiseen ja tiedolla johtamiseen organisaatiossa.

ZekkiProsta voi lukea enemmän täällä.